OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

 

Stanovené ceny zboží jsou včetně DPH .

 

Náš e-shop nepříjmá platby v hotovosti ani kartou, podle zákona tak nepodléhá EET .

 

I. Všeobecná ustanovení

Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel (adresa doručení): Petra Krejbichová, Na hvězdárně 16, 159 00 Praha 5, IČ: 61479730 (Neplátce DPH) , tel.: +420 777302831 , E-mail: pk001@email.cz . Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů, pokud není uvedeno na stránkách jinak - dovolená, nemoc.

 

II. Vymezení pojmů

Kupní smlouva.

Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, kupující je vázán těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas. Spolu s kupní smlouvou (objednávkou) při odeslání obdržíte i obchodní podmínky.

Dodavatel (prodávající). Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je jím podnikatel, který přímo či prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Spotřebitel. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

III. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a jsou i součástí e-mailu s odeslanou objednávkou. Je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

IV. Objednávka

Provádí se odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku). Odesláním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami. V případě nevyzvednutí, či odmítnutí zásilky od přepravce, má prodávající právo vyžadovat po kupujícím náhradu za odeslání zásilky. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Kupujícímu po odeslání objednávky dojde automatický e-mail s rekapitulací objednaného zboží a následně prodávající ručně objednávku potvrdí a odešle potvrzovací e-mail. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

V. Porušení kupní smlouvy 

 

Pokud zákazník stornuje svou objednávku z E-shopu  Dětské oblečení a hračky z Modrého domu - po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod. V případě nepřevzetí zásilky  při opakovaným doručením přepravci, dojde k porušení kupní smlouvy. Protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení objednávky (elektronickou poštou), veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např.neobdržení oznámenky apod.) jsou brána za zcela účelová. Zákazníkovi bude automaticky účtován storno poplatek ve výši 500,- Kč.

 

Za tím účelem je vystavena faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů a 0,5% za každý den prodlení, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky kdy provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 kalendářních dnů). V tomto případě nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky bude navýšena o částku dle ceníku, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady. V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, budeme pohledávku vymáhat. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuelně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

 

 

VI. Cena zboží

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně DPH a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. 

 

VII. Platební podmínky

Zboží lze uhradit následujícími způsoby: POUZE

 

- Bankovním převodem. Zboží bude odesláno až po připsání částky na náš účet. Po potvrzení objednávky Vám odešleme e-mailem platební údaje (č.účtu, variabilní symbol, částka) do 24 hodin v případě, že zboží máme skladem. Při možnosti platby předem na účet, proveďte platbu nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy k provedení platby. Pokud nebude platba připsána do 5 dnů od obdržení výzvy, prodávající má právo objednávku zrušit.

 

 

VIII. Dodací podmínky

 

Zboží zasíláme Českou poštou pojištěným balíkem nebo přepravní službou DPD do 5-ti pracovních dnů po připsání platby na účet.

 

Cena dopravy a způsob platby:

 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ +BALNÉ  

ČESKÁ POŠTA - doporuený dopis RR

 

60,00 Kč  
do výšky 5cm /1- 2 menší věci/
ČESKÁ POŠTA - doporučený balík BA 90,00 Kč  
balíček nad 5cm , do 2kg váhy
ČESKÁ POŠTA - DR balík do vl.rukou od 130,00 Kč  cena bude upřesněna dle váhy
balíky nad 2kg ,či požadované doručení do 2 prac.dní
Přepravní společnost DPD 110,00 Kč  
do 20 kg 
Osobní převzetí  ZDARMA  
Osobní převzetí je možné po předchozí domluvě a po připsání platby na účet. Nepřijímáme platbu v hotovosti.
     
 
     

 

ZPŮSOB ÚHRADYPOPLATEK

Předem na bankovní účet:

670100-2210535125/6210​​


 Vždy je potřeba při platbě uvádět přidělený VS (číslo objednávky)

BEZ POPLATKU
   
Osobní převzetí
Osobní převzetí je možné po předchozí domluvě a po připsání platby na účet. Nepřijímáme platbu v hotovosti.
BEZ POPLATKU

 

 

 

IX. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni , kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího (Petra Krejbichová, Na hvězdárně 16, 159 00 Praha 5, pk001@email.cz) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Důsledky odstoupení od smlouvy Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Prodejce není povinnen vrátit platbu dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce (platba převodem  = vrácení peněz bankovním převodem), pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět na adresu: Petra Krejbichová, Na hvězdárně 16, 159 00 Praha 5. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s převzetím zboží

Náklady na vrácení zboží nese v plné výši kupující.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Při vrácení zboží volte vhodný obal (můžete použít obal ve kterém vám zboží došlo), aby se předešlo případné deformaci a pomačkání případných krabiček od zboží . Vrácení částky na bankovní účet je zdarma. 

 

X. Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá oprávněně očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu. Zákonná práva z vad Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

• bezplatné odstranění vady opravou,

• přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

   Za zboží poškozené při přepravě nenese Eshop Dětské oblečení a hračky z Modrého domu žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si prosím důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u společnosti ČP nebo DPD.

V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží  . Zboží ale prochází konkrétní či vizuální kontrolou. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamce jsou neúměrné nebo jeho nákupy a chování jsou vyhodnoceny jako spekulativní. Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení Pokud při vrácení zboží odběratelem dojde k odchylce váhy přes 1kg a více, toto zboží nebude vzato zpět.

 

XI. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

XII. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. 

 

XIII. Mimosoudní řešení sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu. Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem. http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

 

 

DOUPŘESNĚNÍ:

Kategorizace  zboží:

 Nelze srovnávat ceny a kvality mezi dodavateli. Každý dodavatel má své kategorie a své ceny. Nelze v našem velkoobchodě převádět či porovnávat kvality a zohledňovat vůči tomu ceny. Každý dodavatel má jiné zboží, každý odběratel má jiný vkus.  

 

Popis kvalit oblečení

 

Outlet - Nové oblečení - nenošené - většinou má ještě cedulky (visačky). Jedná se o oblečení z obchodů, které se dává do výprodeje, protože v prodeji je již nová kolekce, ze zkušebních      kabin. Může ale být i bez visaček.

 Cream - Nejlepší kvalita secondhandového oblečení. Je jako nové a nebo má minimální známky nošení. Některé kousky je třeba vyprat a jiné můžete hned nabídnout k prodeji.

1. jakost - Nošené oblečení, které má již známky nošení, ale stále drží tvar a barvy  - může být sem tam žmolík - může být flíček / - pratelný/ - bez děr.

2. jakost - Toto oblečení je určeno "pro šikovné ručičky" - opravitelné zašitím dírky ve švu, nový jezdec zipu, přišití knoflíku apod. Může se objevit nevypratelný flíček.

3. jakost - Děravé věci, věci které nedrží tvar, většinou jsou to věci na vyřazení. 

  

Milí zákazníci, chci Vás upozornit,že v balíčcích u mě nakupoupených se může neúmyslně najít i nějaký vadný kousek nebo kousek, který nesplňuje kritéria pro vybranou kategorii. U creamu a outletu uvádí dodavatel 3% tzv. možného odpadu, to znamená,že 3 % z množství může mít nějakou vadu, která byla při třídění přehlédnutá. U 1 a 2 jakosti uvádí dodavatel možnost až 5 % tvz. odpadu. Je to tak, že v třídírnách, i když věci prohlíží a skládají, tak se může stát,že přehlédnou nějaký vadný kousek.Prosím o akceptování, jsme jen lidé a velmi rychle se něco přehlédne, i když to není úmyslem.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 5. dubna 2017

 

 

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Česká pošta - doporučený dopis
pro balíčky do 5 cm výšky, většinou 1-2 ks oblečení
60,00 Kč ZDARMA
Česká pošta -doporučený balík
pro balíčky nad 5 cm, do 2kg
90,00 Kč ZDARMA
Česká pošta balík do vl.rukou
- pro balíčky nad 2 kg - pro doručování do 2 prac. dnů / přesto není garantováno poštou na 100%/ - cena bude popřípadě podle váhy navýšena a doupravena
130,00 Kč ZDARMA
DPD- přepravní společmost
110,00 Kč ZDARMA
ZDARMA
- po předchozí domluvě a platbě předem na bankovní účet je možné vyzvednout na Praze 5 Velká Chuchle
ZDARMA ZDARMA
nejsem si jistý výší dopravy
- upřesním a dopočítám Vám poštovné při přepotvrzení objednávky
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
bankovním převodem
č.ú.. 670100-2210535125/6210​​
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF